Sách TK Tiếng Việt
660.6 LE-B
Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm /
DDC 660.6
Tác giả CN Lê, Thanh Bình
Nhan đề Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm / PGS.TS. Lê Thanh Bình
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 192tr. : Minh họa ; 27cm
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Vi sinh vật học
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10100087
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167824
0022
0046060B340-27BE-4477-98C1-AAF32050F2A8
005201803301612
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180330161158|bthaonguyen.cnsh|y20180330161138|zthaonguyen.cnsh
082 |a660.6|bLE-B
100 |aLê, Thanh Bình
245 |aCơ sở vi sinh vật học thực phẩm / |cPGS.TS. Lê Thanh Bình
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2012
300 |a192tr. : |bMinh họa ; |c27cm
653 |aCông nghệ
653 |aSinh học
653 |aThực phẩm
653 |aVi sinh vật học
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10100087
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100087 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-B Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:26-07-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào