Giáo trình
657.071 TR-P
Giáo trình kế toán tài chính 3/
DDC 657.071
Tác giả CN Trần, Thị Thu Phong
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính 3/ TS. Trần Thị Thu Phong
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2014.
Mô tả vật lý 219tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước. Kế toán các loại vật tư. Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn. Kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương...
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Tài chính.
Từ khóa tự do Kế toán.
Từ khóa tự do Tài chính doanh nghiệp 3
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(15): 06101876-90
Địa chỉ 15Kho Trung tâm Đà nẵng(12): 15101001-12
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167548
0021
0048006D263-D403-4F28-A6A0-B75565BABF85
005201801031502
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20180103150236|znamtd
082 |a657.071|bTR-P
100 |aTrần, Thị Thu Phong
245 |aGiáo trình kế toán tài chính 3/ |cTS. Trần Thị Thu Phong
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2014.
300 |a219tr. ; |c24 cm.
520 |aTổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước. Kế toán các loại vật tư. Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn. Kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương...
653 |aGiáo trình.
653 |aDoanh nghiệp.
653 |aTài chính.
653 |aKế toán.
653 |aTài chính doanh nghiệp 3
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(15): 06101876-90
852|a15|bKho Trung tâm Đà nẵng|j(12): 15101001-12
890|a27|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 15101001 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 1
2 15101002 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 2
3 15101003 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 3
4 15101004 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 4
5 15101005 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 5
6 15101006 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 6
7 15101007 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 7
8 15101008 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 8
9 15101009 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 9
10 15101010 Kho Trung tâm Đà nẵng 657.071 TR-P Giáo trình 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào