Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
306.597 TR-T
Đại Cương Văn Hóa Việt Nam
DDC 306.597
Tác giả CN TS-Trần Thị Hồng Thúy
Nhan đề Đại Cương Văn Hóa Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Đông-Xã Hội, 2012
Mô tả vật lý 201tr ; 24cm
Tóm tắt Cuốn sách giúp nắm được khái niệm văn hóa, bản sắc văn hóa, văn minh, văn hiến và văn vật, biết được cách tiếp cận để nghiên cứu về văn hóa Việt Nam...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(4): 07102687, 07102689, 07103421-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165926
0021
004C72276A2-06D3-442B-9B6B-6FB046424B35
005201709120935
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20170912093406|zcaophuong
082 |a306.597|bTR-T
100 |aTS-Trần Thị Hồng Thúy
245 |aĐại Cương Văn Hóa Việt Nam
260 |aHà Nội : |bLao Đông-Xã Hội, |c2012
300 |a201tr ; |c24cm
520 |aCuốn sách giúp nắm được khái niệm văn hóa, bản sắc văn hóa, văn minh, văn hiến và văn vật, biết được cách tiếp cận để nghiên cứu về văn hóa Việt Nam...
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aDân tộc
852|a07|bKho Khoa Luật|j(4): 07102687, 07102689, 07103421-2
890|a4|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102687 Kho Khoa Luật 306.597 TR-T Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:04-12-2020
2 07102689 Kho Khoa Luật 306.597 TR-T Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:04-12-2020
3 07103421 Kho Khoa Luật 306.597 TR-T Sách Tiếng Việt 3
4 07103422 Kho Khoa Luật 306.597 TR-T Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào