Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
895.92232 NA-C
Sống Mòn /
DDC 895.92232
Tác giả CN Nam Cao
Nhan đề Sống Mòn / Nam Cao
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Văn Hóa Thông Tin, 2010
Mô tả vật lý 271 tr ; 21 cm
Tóm tắt Giới thiệu tác phẩm "Sống mòn" của nhà văn Nam Cao và một số ý kiến phê bình phân tích nghệ thuật, nội dung hiện thực của tác phẩm nói riêng cũng như các tác phẩm hiện thực phê phán của Nam Cao nói chung
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01207580
Địa chỉ 13Kho Khoa Tiếng Trung Quốc(1): 01207581
000 00000caa a2200000 4500
0016590
0022
00410134
005201501241543
008120220s2010 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c32000
039|a20150124154317|bthuvienhou01|y20140830230225|zadmin
082|a895.92232|bNA-C
1001 |aNam Cao
24500|aSống Mòn / |cNam Cao
260 |aHà Nội : |bNXB Văn Hóa Thông Tin, |c2010
300 |a271 tr ; |c21 cm
520 |aGiới thiệu tác phẩm "Sống mòn" của nhà văn Nam Cao và một số ý kiến phê bình phân tích nghệ thuật, nội dung hiện thực của tác phẩm nói riêng cũng như các tác phẩm hiện thực phê phán của Nam Cao nói chung
653 |aNghiên cứu văn học
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01207580
852|a13|bKho Khoa Tiếng Trung Quốc|j(1): 01207581
890|a2|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01207580 Kho Sách TK Tiếng Việt 895.92232 NA-C Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:20-06-2019
2 01207581 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 895.92232 NA-C Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:18-10-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào