Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 CA-N
Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại khu du lịch sinh thái Bản Rõm - Sóc Sơn - Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Cao, Thị Nga
Nhan đề Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại khu du lịch sinh thái Bản Rõm - Sóc Sơn - Hà Nội / Cao Thị Nga; GVHD Th.S Trần Thị Mỹ Linh
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 90
Tùng thư Thư Viện - Khoa Du Lịch
Từ khóa tự do Du lịch sinh thái
Từ khóa tự do Bản Rõm - Sóc Sơn - Hà Nội
Từ khóa tự do Nâng cao chất lượng dịch vụ
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 01105923
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00165745
0028
004E0ACF020-8317-4B52-B8E2-F797F6E215DB
005201709140908
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170914090757|bminhkhue|c20170912103209|dminhkhue|y20170613133905|zhieppn
082 |a910|bCA-N
100 |aCao, Thị Nga
245 |aNâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại khu du lịch sinh thái Bản Rõm - Sóc Sơn - Hà Nội / |cCao Thị Nga; GVHD Th.S Trần Thị Mỹ Linh
260 |c2017
300 |a90|eA4
490 |aThư Viện - Khoa Du Lịch
653 |aDu lịch sinh thái
653 |aBản Rõm - Sóc Sơn - Hà Nội
653 |aNâng cao chất lượng dịch vụ
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 01105923
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2017/910/caothinga/caothinga_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01105923 Kho Khoa Du lich 910 CA-N Khóa luận 1
  1 of 1