Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 NG-D
Nghiên cứu ứng dụng của khai phá dữ liệu đồ thị trong phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Minh Dũng
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng của khai phá dữ liệu đồ thị trong phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội / Nguyễn Minh Dũng; GVHDKH: TS. Trương Tiến Tùng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 66 tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng của khai phá dữ liệu đồ thị trong việc phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội” tập trung nghiên cứu phương pháp phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội rất có nghĩa thực tiễn và thời sự cao, đặc biệt trong ứng dụng của mạng xã hội hiện nay. Bố cục của luận văn gồm: Phần mở đầu, 3 Chương và Kết luận đã trình bày được cơ bản một số khái niệm, vấn đề chung về mạng xã hội, cộng đồng trên mạng xã hội. Luận văn đã trình bày được một số kỹ thuật tính toán, thuật toán liên quan để xác định độ đo trung gian của cạnh, của đỉnh trên đồ thị biểu diễn mạng xã hội. Trên cơ sở đó, luận văn đã thử nghiệm với mạng xã hội LinkedIn với công cụ CFinder để tìm ra một số cộng đồng minh hoạ.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do ứng dụng
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Dữ liệu
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Đồ thị
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Từ khóa tự do Cộng đồng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501253
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08100395
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164272
0027
004ED625F1C-1167-4712-9703-3156E88201CD
005201707201514
008081223s 201 vm| vie
0091 0
039|a20170720151314|bminhkhue|c20170426152210|dthanhnhan|y20170426151428|zthanhnhan
082 |a000|bNG-D
100 |aNguyễn, Minh Dũng
245 |aNghiên cứu ứng dụng của khai phá dữ liệu đồ thị trong phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội / |cNguyễn Minh Dũng; GVHDKH: TS. Trương Tiến Tùng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c 2016
300 |a66 tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu ứng dụng của khai phá dữ liệu đồ thị trong việc phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội” tập trung nghiên cứu phương pháp phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội rất có nghĩa thực tiễn và thời sự cao, đặc biệt trong ứng dụng của mạng xã hội hiện nay. Bố cục của luận văn gồm: Phần mở đầu, 3 Chương và Kết luận đã trình bày được cơ bản một số khái niệm, vấn đề chung về mạng xã hội, cộng đồng trên mạng xã hội. Luận văn đã trình bày được một số kỹ thuật tính toán, thuật toán liên quan để xác định độ đo trung gian của cạnh, của đỉnh trên đồ thị biểu diễn mạng xã hội. Trên cơ sở đó, luận văn đã thử nghiệm với mạng xã hội LinkedIn với công cụ CFinder để tìm ra một số cộng đồng minh hoạ.
650|aCông nghệ thông tin
653 |aứng dụng
653 |aNghiên cứu
653 |aDữ liệu
653 |aPhân tích
653 |aĐồ thị
653|aMạng xã hội
653|aCộng đồng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501253
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08100395
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2016/000/005/nguyenminhdung/nguyenminhdung_01thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501253 Kho Luận văn 000 NG-D Luận văn 1
2 08100395 Kho Khoa Sau Đại học 000 NG-D Luận văn 2
  1 of 1