Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
004.2 NG-V
Kiến trúc máy tính /
DDC 004.2
Tác giả CN Nguyễn, Đình Việt
Nhan đề Kiến trúc máy tính / Nguyễn Đình Việt
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 279 tr ; 27 cm
Tóm tắt Nghiên cứu về phương pháp đo lường các thông số của tín hiệu và mạch điện, các biện pháp cấu tạo các mạch đo, cấu trúc tính năng của máy đo, cách nâng cao độ chính xác của phép đo cũng như cách xác định, hạn chế sai số của kết quả đo.
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Từ khóa tự do Đo lường.
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162667
0022
004E17BB581-8BD8-4F90-AF92-6DA872A46344
005201703201011
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170320101118|bnamtd|y20170320095009|znamtd
082 |a004.2|bNG-V
1000 |aNguyễn, Đình Việt
24510|aKiến trúc máy tính / |cNguyễn Đình Việt
250 |aIn lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2009
300 |a279 tr ; |c27 cm
520 |aNghiên cứu về phương pháp đo lường các thông số của tín hiệu và mạch điện, các biện pháp cấu tạo các mạch đo, cấu trúc tính năng của máy đo, cách nâng cao độ chính xác của phép đo cũng như cách xác định, hạn chế sai số của kết quả đo.
653 |aĐiện tử
653 |aMạch điện tử
653 |aĐo lường.
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/kientrucmaytinh/kientrucmaytinh_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào