Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
657 NG-D
Giáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Thị Đông
Nhan đề Giáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán / Nguyễn Thị Đông
Thông tin xuất bản H. : Tài Chính
Mô tả vật lý 221tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Hoạch toán
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161339
0021
004B5A9DAF1-C6B1-4620-BADD-1F6076F2E4BD
005201701041442
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170104144158|bnamtd|y20170104134825|znamtd
082 |a657|bNG-D
100 |aNguyễn, Thị Đông
245 |aGiáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán / |cNguyễn Thị Đông
260 |aH. : |bTài Chính
300 |a221tr. ; |c24cm
653 |aGiáo trình
653 |aKế toán
653 |aQuản trị
653 |aLý thuyết
653 |aHoạch toán
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhlythuyethachtoanketoan/giaotrinhlythuyethachtoanketoan_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d3

Không tìm thấy biểu ghi nào