Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.381 NG-P
Giáo trình Kỹ thuật Audio và Video /
DDC 621.381
Tác giả CN Nguyễn, Tấn Phước
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật Audio và Video / TS Nguyễn Tấn Phước
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2010
Mô tả vật lý 176 tr. ; 24 cm
Tùng thư Tủ sách kỹ thuật điện - điện tử
Từ khóa tự do Điện tử - Kỹ thuật
Từ khóa tự do Kỹ thuật Audio và Video
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161324
0022
004126B52D5-9B10-4F17-9B73-924D99013259
005201612301521
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20161230152145|bminhkhue|y20161230145048|zminhkhue
082 |a621.381|bNG-P
100 |aNguyễn, Tấn Phước
245 |aGiáo trình Kỹ thuật Audio và Video / |cTS Nguyễn Tấn Phước
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bHồng Đức, |c2010
300 |a176 tr. ; |c24 cm
490 |aTủ sách kỹ thuật điện - điện tử
653 |aĐiện tử - Kỹ thuật
653 |aKỹ thuật Audio và Video
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhkythuataudiovavideo/giaotrinhkythuataudiovavideo_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào