Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
495 SO-J
New Headway :
DDC 495
Tác giả CN Soars, John
Nhan đề New Headway : Elementary Student's Book / Liz; Jonh Soars, Hồng Đức(Dịch và giới thiệu)
Nhan đề khác Tiếng Anh giao tiếp
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa thông tin
Mô tả vật lý 101tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do New Headway
Từ khóa tự do Headway
Từ khóa tự do New
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(3): 10100637-9
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00161320
0023
004A3F4D6ED-92CD-4F88-8C11-5E9F1068703D
005201810251626
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20181025162539|bthaonguyen.cnsh|c20180508095517|dthaonguyen.cnsh|y20161227153155|znamtd
082 |a495|bSO-J
100 |aSoars, John
245 |aNew Headway : |bElementary Student's Book / |cLiz; Jonh Soars, Hồng Đức(Dịch và giới thiệu)
246 |aTiếng Anh giao tiếp
260 |aH. : |bVăn hóa thông tin
300 |a101tr. ; |c24cm
653 |aTiếng anh
653 |aGiao tiếp
653 |aNew Headway
653 |aHeadway
653 |aNew
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(3): 10100637-9
890|c1|a3|b2|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100639 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 495 SO-J Sách Ngoại Văn 2
2 10100637 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 495 SO-J Sách Ngoại Văn 3
3 10100638 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 495 SO-J Sách Ngoại Văn 4
  1 of 1