Khóa luận
420 NG-H
Improving listening skills for first-year students at the faculty of English - Hanoi open University /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Hoa
Nhan đề Improving listening skills for first-year students at the faculty of English - Hanoi open University / Nguyễn Thị Thanh Hoa; Nguyen Van Quang Ph.D
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Improving
Từ khóa tự do first-year students
Từ khóa tự do faculty of English - Hanoi open University
Từ khóa tự do Listening skills
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(2): 09103036, 09103147
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158900
0028
004E1290B5A-4152-4FA6-95EE-8392180BB1D8
005201610100910
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161010091041|bminhkhue|y20161007140234|zminhkhue
082 |a420|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Thanh Hoa
245 |aImproving listening skills for first-year students at the faculty of English - Hanoi open University / |cNguyễn Thị Thanh Hoa; Nguyen Van Quang Ph.D
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a55 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
650 |aImproving
653 |afirst-year students
653 |afaculty of English - Hanoi open University
653 |aListening skills
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(2): 09103036, 09103147
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/420/nguyenthithanhhoa/graduation thesis - hoa - k19_01thumbimage.jpg
890|c1|a2|b0|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103036 Kho Khoa Tiếng Anh 420 NG-H Khóa luận 1
2 09103147 Kho Khoa Tiếng Anh 420 NG-H Khóa luận 2
  1 of 1