Khóa luận
420 VU-D
Developing speaking skills for first-year students of Faculty of English - Hanoi Open University /
DDC 420
Tác giả CN Vũ, Thùy Dung
Nhan đề Developing speaking skills for first-year students of Faculty of English - Hanoi Open University / Vũ Thùy Dung; Nguyễn Thị Hồng Minh M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 64 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Developing
Từ khóa tự do Faculty of English
Từ khóa tự do Speaking skills
Từ khóa tự do First-year students
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103143
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158855
0028
0043227B4CF-C3B1-43A1-96CB-50D2FD321ABE
005201610071028
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161007102828|bminhkhue|y20161007094141|zminhkhue
082 |a420|bVU-D
100 |aVũ, Thùy Dung
245 |aDeveloping speaking skills for first-year students of Faculty of English - Hanoi Open University / |cVũ Thùy Dung; Nguyễn Thị Hồng Minh M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a64 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
650 |aDeveloping
653 |aFaculty of English
653 |aSpeaking skills
653 |aFirst-year students
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103143
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/420/vuthuydung/vu thuy dung - k19a07 - khoaluan_01thumbimage.jpg
890|c1|a1|b0|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103143 Kho Khoa Tiếng Anh 420 VU-D Khóa luận 1
  1 of 1