Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 DO-N
Using communicative activities to develop English speaking skills for elementary level student at pasal English center /
DDC 420
Tác giả CN Đỗ, Thị Ngân
Nhan đề Using communicative activities to develop English speaking skills for elementary level student at pasal English center / Đỗ Thị Ngân; M.A Nguyễn Thị Mai Hương
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 66 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Communicative
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Activities
Từ khóa tự do Pasal English center
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(3): 09103076, 09103124, 09103187
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158746
0028
004A40412C7-A24B-4638-A608-0B8F0EC5D6A7
005201610061113
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161006111303|bminhkhue|y20161006083949|zminhkhue
082 |a420|bDO-N
100 |aĐỗ, Thị Ngân
245 |aUsing communicative activities to develop English speaking skills for elementary level student at pasal English center / |cĐỗ Thị Ngân; M.A Nguyễn Thị Mai Hương
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a66 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
650 |aCommunicative
653 |aEnglish
653 |aActivities
653 |aPasal English center
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(3): 09103076, 09103124, 09103187
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/420/dothingan/lu_n van - copy_01thumbimage.jpg
890|c1|a3|b1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103076 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DO-N Khóa luận 1
2 09103124 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DO-N Khóa luận 2
3 09103187 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DO-N Khóa luận 3
  1 of 1