Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 DA-P
A study on usages of slang in English language /
DDC 420
Tác giả CN Đặng, Vũ Tuấn Phong
Nhan đề A study on usages of slang in English language / Đặng Vũ Tuấn Phong; MA Phạm Thị Bích Diệp
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 40 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Study
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Slang
Từ khóa tự do Usages
Từ khóa tự do Language
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103123
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158715
0028
004B4E8592B-A1CC-426D-B1F8-7501565C681B
005201610061010
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161006101046|bminhkhue|y20161003161239|zminhkhue
082 |a420|bDA-P
100 |aĐặng, Vũ Tuấn Phong
245 |aA study on usages of slang in English language / |cĐặng Vũ Tuấn Phong; MA Phạm Thị Bích Diệp
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a40 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
650 |aStudy
653 |aEnglish
653 |aSlang
653 |aUsages
653|aLanguage
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103123
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/420/dangvutuanphong/graduation thesis_01thumbimage.jpg
890|c1|a1|b1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103123 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DA-P Khóa luận 1
  1 of 1