Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 PH-H
Một số giải pháp nhằm tăng cường xúc tiến thu hút khách cho khách sạn Movenpick Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Phạm, Diệu Hòa
Nhan đề Một số giải pháp nhằm tăng cường xúc tiến thu hút khách cho khách sạn Movenpick Hà Nội / Phạm Diệu Hòa; PGS.TS Lê Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 89 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Du lịch
Thuật ngữ chủ đề Giải pháp
Từ khóa tự do Khách du lịch
Từ khóa tự do Khách sạn Movenpick Hà Nội
Từ khóa tự do Xúc tiến thu hút
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158621
0028
00402A37831-0A79-4F83-B779-7A90BE32F045
005201609291537
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160929153736|bminhkhue|y20160928161303|zminhkhue
082 |a910|bPH-H
100 |aPhạm, Diệu Hòa
245 |aMột số giải pháp nhằm tăng cường xúc tiến thu hút khách cho khách sạn Movenpick Hà Nội / |cPhạm Diệu Hòa; PGS.TS Lê Anh Tuấn
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a89 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Du lịch
650 |aGiải pháp
653 |aKhách du lịch
653 |aKhách sạn Movenpick Hà Nội
653 |aXúc tiến thu hút
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/910/phamdieuhoa/phamdieuhoa_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào