Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
660.6 HA-T
Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus nhược độc phục vụ chế tạo Vắc-xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên cá biển /
DDC 660.6
Tác giả CN Hà, Huy Tùng
Nhan đề Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus nhược độc phục vụ chế tạo Vắc-xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên cá biển / Hà Huy Tùng; GVHD: PGS.TS. Phạm Thị Tâm
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 63tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Khoá luận công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Tạo dòng vi khuẩn
Từ khóa tự do Vibrio Parahaemolyticus
Từ khóa tự do Bệnh hoại tử
Từ khóa tự do Cá biển
Từ khóa tự do Gan thận
Từ khóa tự do Văc-xin
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158389
0028
004A717477D-CD02-463C-A935-1EF590EFF2D5
005201608221408
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160822140826|bnamtd|y20160822140046|znamtd
082 |a660.6|bHA-T
100 |aHà, Huy Tùng
245 |aNghiên cứu tạo dòng vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus nhược độc phục vụ chế tạo Vắc-xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên cá biển / |cHà Huy Tùng; GVHD: PGS.TS. Phạm Thị Tâm
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a63tr. ; |cA4
650 |aKhoá luận công nghệ sinh học
653 |aNghiên cứu
653 |aTạo dòng vi khuẩn
653 |aVibrio Parahaemolyticus
653|aBệnh hoại tử
653|aCá biển
653|aGan thận
653|aVăc-xin
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/660.6/hahuytung/khoa luan tung 2016 - sua_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào