Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-H
Tạo động lực lao động tại Viện Đại học Mở Hà Nội /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Văn Hải
Nhan đề Tạo động lực lao động tại Viện Đại học Mở Hà Nội / Nguyễn Văn Hải; PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Công Đoàn2015
Mô tả vật lý 92 tr. ; A4
Từ khóa tự do Động lực
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Viện Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156155
0027
004BE7B9ADA-E437-4301-96BF-8C88D4188C5A
005201606231431
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160623143114|bminhkhue|y20160623095726|zminhkhue
082 |a658|bNG-H
100 |aNguyễn, Văn Hải
245 |aTạo động lực lao động tại Viện Đại học Mở Hà Nội / |cNguyễn Văn Hải; PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
260 |aH. : |bTrường Đại học Công Đoàn|c2015
300 |a92 tr. ; |cA4
653 |aĐộng lực
653 |aLao động
653 |aViện Đại học Mở Hà Nội
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2015/658/nguyenvanhai/nguyen van hai_01thumbimage.jpg
890|c1|d5|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào