Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-D
Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động qua thực tiễn thực hiện tại các Doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất Thành phố /
DDC 343.67
Tác giả CN Trương, Hồng Dương
Nhan đề Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động qua thực tiễn thực hiện tại các Doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất Thành phố / Trương Hồng Dương; TS Đỗ Ngân Bình
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 94 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Thành phố
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Khu công nghiệp
Từ khóa tự do Khu chế xuất
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500798
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153032
0027
004BBA384D9-E0AE-4367-8D1C-2EEF078B6231
005201605231456
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160523145656|bminhkhue|y20160429092851|zminhkhue
082 |a343.67|bTR-D
100 |aTrương, Hồng Dương
245 |aPháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động qua thực tiễn thực hiện tại các Doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất Thành phố / |cTrương Hồng Dương; TS Đỗ Ngân Bình
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a94 tr. ; |cA4
650|aThành phố
653 |aPháp luật
653 |aHợp đồng lao động
653 |aDoanh nghiệp
653 |aKhu công nghiệp
653 |aKhu chế xuất
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500798
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2015/343.67/truonghongduong/1bia luan van c-a chú d--ng_01thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500798 Kho Luận văn 343.67 TR-D Luận văn 1
  1 of 1