Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-B
Chế độ pháp lý về vốn trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Trần, Ngọc Báu
Nhan đề Chế độ pháp lý về vốn trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam / Trần Ngọc Báu; TS Vũ Đặng Hải Yến
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Công ty cổ phần
Từ khóa tự do Chế độ pháp lý
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500791
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153023
0027
00408D0DE42-CA03-40AF-B4D9-B4B29C03DDC6
005201605231038
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160523103850|bminhkhue|y20160429084910|zminhkhue
082 |a343.67|bTR-B
100 |aTrần, Ngọc Báu
245 |aChế độ pháp lý về vốn trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam / |cTrần Ngọc Báu; TS Vũ Đặng Hải Yến
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a70 tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVốn
653 |aCông ty cổ phần
653 |aChế độ pháp lý
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500791
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2015/343.67/tranngocbau/luan van anh bau sua_01thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500791 Kho Luận văn 343.67 TR-B Luận văn 1
  1 of 1