Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 LE-A
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Công nghiệp Đông Hưng /
DDC 658
Tác giả CN Lê, Thị Mai Anh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Công nghiệp Đông Hưng / Lê Thị Mai Anh; PGS.TS Đỗ Hữu Tùng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 83 tr. ; A4
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Sử dụng
Từ khóa tự do Công ty cổ phần Công nghiệp Đông Hưng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500901
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150919
0027
004EB360699-F523-466D-8C74-B30D2B36ED3B
005201605241642
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160524164247|bminhkhue|y20160425105216|zminhkhue
082 |a658|bLE-A
100 |aLê, Thị Mai Anh
245 |aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Công nghiệp Đông Hưng / |cLê Thị Mai Anh; PGS.TS Đỗ Hữu Tùng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a83 tr. ; |cA4
653 |aVốn
653 |aSử dụng
653 |aCông ty cổ phần Công nghiệp Đông Hưng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500901
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2015/658/lethimaianh/luan van le thi mai anh_01thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500901 Kho Luận văn 658 LE-A Luận văn 1
  1 of 1