Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 AU-T
Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã tại 5 Phường cụm 1 - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 /
DDC 658
Tác giả CN Âu, Thị Hồng Thúy
Nhan đề Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã tại 5 Phường cụm 1 - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 / Âu Thị Hồng Thúy; GS.TS Phan Huy Đường
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 113 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Giai đoạn 2015-2020
Từ khóa tự do
Từ khóa tự do Cán bộ công chức
Từ khóa tự do Quận Long Biên
Từ khóa tự do 5 Phường Cụm 1
Từ khóa tự do Thành phố Hà Nội
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500935
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150858
0027
004EB0C1C7B-1EEF-40B1-9B88-897C727537C5
005201604211542
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160421154149|zminhkhue
082 |a658|bAU-T
100 |aÂu, Thị Hồng Thúy
245 |aNâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã tại 5 Phường cụm 1 - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 / |cÂu Thị Hồng Thúy; GS.TS Phan Huy Đường
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a113 tr. ; |cA4
650|aGiai đoạn 2015-2020
653 |a
653 |aCán bộ công chức
653 |aQuận Long Biên
653 |a5 Phường Cụm 1
653 |aThành phố Hà Nội
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500935
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500935 Kho Luận văn 658 AU-T Luận văn 1
  1 of 1