Khóa luận
420 NG-L
Developing listening skill for freshment at Faculty of English, Hanoi Open University through note-taking /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Thùy Linh
Nhan đề Developing listening skill for freshment at Faculty of English, Hanoi Open University through note-taking / Nguyễn Thùy Linh; Nguyễn Văn Quang
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Tùng thư Hanoi Open University; Faculty of English
Thuật ngữ chủ đề Developing
Thuật ngữ chủ đề Faculty of English
Thuật ngữ chủ đề Hanoi Open University
Từ khóa tự do Listening
Từ khóa tự do Skill
Từ khóa tự do Freshment
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01602636
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150686
0028
004655A2122-D456-4E23-8AA9-6012AF58BAAA
005201604140935
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160414093537|bminhkhue|y20160413144348|zminhkhue
082 |a420|bNG-L
100 |aNguyễn, Thùy Linh
245 |aDeveloping listening skill for freshment at Faculty of English, Hanoi Open University through note-taking / |cNguyễn Thùy Linh; Nguyễn Văn Quang
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a55 tr. ; |cA4
490 |aHanoi Open University; Faculty of English
650 |aDeveloping
650|aFaculty of English
650|aHanoi Open University
653 |aListening
653 |aSkill
653 |aFreshment
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01602636
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2015/420/nguyenthuylinh/graduation thesis nguy_n thùy linh - k18-bpd2_01thumbimage.jpg
890|c1|a1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01602636 Kho Khóa luận 420 NG-L Khóa luận 1
  1 of 1