Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 DA-L
Translating English economic news /
DDC 420
Tác giả CN Đặng, Tiến Lực
Nhan đề Translating English economic news / Đặng Tiến Lực; Vũ Tuấn Anh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 64 tr. ; A4
Tùng thư Hanoi Open University; Faculty of English
Thuật ngữ chủ đề Translating
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Economic
Từ khóa tự do News
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01602628
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103146
000 00000nam#a2200000ui#4500
00149648
0028
00445DB9325-5531-4A45-969A-ADE3F7728EBD
005201610191010
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161019101033|bnamtd|c20160407152720|dminhkhue|y20160406150648|zminhkhue
082 |a420|bDA-L
100 |aĐặng, Tiến Lực
245 |aTranslating English economic news / |cĐặng Tiến Lực; Vũ Tuấn Anh
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a64 tr. ; |cA4
490 |aHanoi Open University; Faculty of English
650 |aTranslating
653 |aEnglish
653 |aEconomic
653 |aNews
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01602628
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103146
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2015/420/dangtienluc/code 08 - translating english economic news - ð_ng ti_n l_c_01thumbimage.jpg
890|c1|a2|b1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103146 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DA-L Khóa luận 2 Hạn trả:27-11-2017
2 01602628 Kho Khóa luận 420 DA-L Khóa luận 1
  1 of 1