Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
660.6 DA-Q
Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS nhược độc phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên một số loại cá biển /
DDC 660.6
Tác giả CN Đàm, Thận Quảng
Nhan đề Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS nhược độc phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên một số loại cá biển / Đàm Thận Quảng; Th.S Nguyễn Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 52 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Vi khuẩn
Thuật ngữ chủ đề Cá biển
Từ khóa tự do Hoại tử gan thận
Từ khóa tự do Vắc xin
Từ khóa tự do VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS nhược độc
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000ntm#a2200000ui#4500
00148463
0028
0048366F624-3B8F-4922-A79D-3EDF973F9C45
005201603171437
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160317143815|bminhkhue|y20160317105232|zminhkhue
082 |a660.6|bDA-Q
100 |aĐàm, Thận Quảng
245 |aNghiên cứu tạo dòng vi khuẩn VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS nhược độc phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên một số loại cá biển / |cĐàm Thận Quảng; Th.S Nguyễn Thị Thu Hiền
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a52 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Công nghệ sinh học
650 |aVi khuẩn
650|aCá biển
653 |aHoại tử gan thận
653 |aVắc xin
653 |aVIBRIO PARAHAEMOLYTICUS nhược độc
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2015/660.6/damthanquang/vi_n ð_i h_c m_ hà n_i_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào