Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
720 DA-H
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới /
DDC 720
Tác giả CN Đặng, Thái Hoàng
Nhan đề Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới / Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh, Nguyễn Đình Thi. Tập 2, Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2015
Mô tả vật lý 344tr. : minh họa ; 27cm
Tùng thư Trường đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc
Tóm tắt Giới thiệu lịch sử phát triển của các nền kiến trúc trên thế giới từ thời xã hội nguyên thuỷ đến thế kỷ XX như kiến trúc thời tiền sử, kiến trúc cổ đại Ai Cập, kiến trúc Tây Á - Lưỡng Hà cổ đại, kiến trúc cổ đại Ba Tư...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Kiến trúc
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(3): 01105770-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148436
0021
00479BA6619-B2CA-4C08-B8A5-13A82ADFDFD5
005201701041610
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170104161036|bminhkhue|c20160311095009|dhonghanh|y20160311094900|zhonghanh
082 |a720|bDA-H
100 |aĐặng, Thái Hoàng
245 |aGiáo trình lịch sử kiến trúc thế giới / |cĐặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh, Nguyễn Đình Thi. |nTập 2, |pThế kỷ XIX - Thế kỷ XX
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2015
300 |a344tr. : |bminh họa ; |c27cm
490 |aTrường đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc
520 |aGiới thiệu lịch sử phát triển của các nền kiến trúc trên thế giới từ thời xã hội nguyên thuỷ đến thế kỷ XX như kiến trúc thời tiền sử, kiến trúc cổ đại Ai Cập, kiến trúc Tây Á - Lưỡng Hà cổ đại, kiến trúc cổ đại Ba Tư...
653 |aGiáo trình
653 |aLịch sử
653 |aThế giới
653 |aKiến trúc
852|a01|bKho Giáo trình|j(3): 01105770-2
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/700_nghethuat/720_kientruc/giaotrinhlichsukientructhegioitap2/giaotrinhlichsukientructhegioitap2_001thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01105770 Kho Giáo trình 720 DA-H Giáo trình 1
2 01105771 Kho Giáo trình 720 DA-H Giáo trình 2
3 01105772 Kho Giáo trình 720 DA-H Giáo trình 3
  1 of 1