Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
895.136 DI-C
Tôi là thầy tướng số /
DDC 895.136
Tác giả CN Dịch, Chi
Nhan đề Tôi là thầy tướng số / Dịch Chi; Hương Nhiên dịch. Tập 2
Nhan đề khác 我是个大师
Thông tin xuất bản H. : Lao động, Công ty Sách Alpha, 2015
Mô tả vật lý 439tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(2): 01211996-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148396
0022
0041809DFB0-D026-45BD-90A2-92D13B302437
005201603071054
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160307105436|zhonghanh
082 |a895.136|bDI-C
100 |aDịch, Chi
245 |aTôi là thầy tướng số / |cDịch Chi; Hương Nhiên dịch. |nTập 2
246 |a 我是个大师
260 |aH. : |bLao động, Công ty Sách Alpha, |c2015
300 |a439tr. ; |c21cm
653 |aTiểu thuyết
653 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(2): 01211996-7
890|a2|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01211996 Kho Sách TK Tiếng Việt 895.136 DI-C Sách Tiếng Việt 1
2 01211997 Kho Sách TK Tiếng Việt 895.136 DI-C Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào