Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
664 NG-P
Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm /
DDC 664
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Phương
Nhan đề Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm / TS. Nguyễn Xuân Phương - TSKH Nguyễn Văn Thoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 299 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí thuyết trong quá trình sản xuất thực phẩm; Kĩ thuật chế biến các sản phẩm thực phẩm: rau quả, đồ hộp, chè, cà phê, bia, rượu, dầu béo, tinh dầu, chế biến lương thực, đường...
Từ khóa tự do Chế biến
Từ khóa tự do Công nghệ thực phẩm
Từ khóa tự do Kỹ thuật sản xuất thực phẩm
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(6): 01206053-5, 10100076, 10100102-3
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(7): 01206051-2, 10140800-4
000 00000caa a2200000 4500
0014796
0022
0048165
005201501151148
008110614s2010 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150115114752|bhou10|y20140830225949|zadmin
082 |a664|223|bNG-P
1001 |aNguyễn, Xuân Phương
24500|aCơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm / |cTS. Nguyễn Xuân Phương - TSKH Nguyễn Văn Thoa
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a299 tr. ; |c27 cm
520 |aTrình bày cơ sở lí thuyết trong quá trình sản xuất thực phẩm; Kĩ thuật chế biến các sản phẩm thực phẩm: rau quả, đồ hộp, chè, cà phê, bia, rượu, dầu béo, tinh dầu, chế biến lương thực, đường...
653 |aChế biến
653 |aCông nghệ thực phẩm
653 |aKỹ thuật sản xuất thực phẩm
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(6): 01206053-5, 10100076, 10100102-3
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(7): 01206051-2, 10140800-4
890|a13|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206051 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-P Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:15-10-2020
2 01206052 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-P Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:15-10-2020
3 01206053 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-P Sách Tiếng Việt 3
4 01206054 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-P Sách Tiếng Việt 4
5 01206055 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-P Sách Tiếng Việt 5
6 10140800 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-P Sách Tiếng Việt 9
7 10140801 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-P Sách Tiếng Việt 10
8 10140802 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-P Sách Tiếng Việt 11
9 10140803 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-P Sách Tiếng Việt 12
10 10140804 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-P Sách Tiếng Việt 13
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào