Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
572 PH-T
Hóa sinh học /
DDC 572
Tác giả CN Phạm, Thị Trân Châu
Nhan đề Hóa sinh học / Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên), Trần Thị Áng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2013
Mô tả vật lý 279tr. ; 27 cm
Tóm tắt Hóa sinh học nghiên cứu thành phần cấu tạo và các quá trình chuyển hóa các chất trong hệ thống sống
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Hoá sinh học
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Áng
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(2): 10100407-8
000 00000cam a2200000 4500
00139248
0022
004DDCEF954-93B4-4049-A2BA-67C176C9B06F
005201910221111
008081110s2013 vm| fe 000 0 vie d
0091 0
039|a20191022111124|bntpthao|y20150910110802|zuyencnsh
041 |avie
044 |avm|
082 |a572|212|bPH-T
100 |aPhạm, Thị Trân Châu
245 |aHóa sinh học / |cPhạm Thị Trân Châu (Chủ biên), Trần Thị Áng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2013
300 |a279tr. ; |c27 cm
520 |aHóa sinh học nghiên cứu thành phần cấu tạo và các quá trình chuyển hóa các chất trong hệ thống sống
653 |aSinh học
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aHoá sinh học
700 |aTrần, Thị Áng
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(2): 10100407-8
890|a2|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100407 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572 PH-T Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:12-10-2020
2 10100408 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572 PH-T Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:07-10-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào