Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
335.4346 GIA
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin :
DDC 335.4346
Tác giả TT Bộ giáo dục và đào tạo
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin : Dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ giáo dục và Đào tạo
Lần xuất bản tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 491 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 3 phần: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác Lênin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về chủ nghĩa xã hội.
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Nguyên lý
Từ khóa tự do Chủ nghĩa
Từ khóa tự do Mác Lênin
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(4): 10100488-91
000 00000cam a2200000 4500
00139051
0021
00430F048B1-9A8A-4B2C-B4C8-ABBE683CFCFB
005201508311315
008100409s2013 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20150831131455|zuyencnsh
041 |avie
044 |avm|
082 |a335.4346|223|bGIA
110 |aBộ giáo dục và đào tạo
245 |aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin : |bDành cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh / |cBộ giáo dục và Đào tạo
250|atái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2013
300 |a491 tr. ; |c24 cm
520 |aCuốn sách gồm 3 phần: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác Lênin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về chủ nghĩa xã hội.
653 |aChính trị
653 |aNguyên lý
653 |aChủ nghĩa
653 |aMác Lênin
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(4): 10100488-91
890|a4|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100488 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 335.4346 GIA Giáo trình 1
2 10100489 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 335.4346 GIA Giáo trình 2
3 10100490 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 335.4346 GIA Giáo trình 3 Hạn trả:17-02-2020
4 10100491 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 335.4346 GIA Giáo trình 4 Hạn trả:17-02-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào