Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.3076 DA-D
Bài tập kỹ thuật điện :
DDC 621.3076
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Nhan đề Bài tập kỹ thuật điện : Dùng cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 191tr. : Sơ đồ, biểu đồ ; 24cm
Tóm tắt Trình bày tóm tắt lí thuyết cơ bản và bài tập về mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin, các phương pháp giải mạch điện, mạch điện ba pha, máy điện, máy biến áp, động cơ điện không đồng bộ, máy điện một chiều
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(8): 10100370-3, 1010070-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139049
0022
004EABBA37B-5822-405D-9CD9-C88A5F212B96
005201508311313
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20150831131305|buyencnsh|y20150831131028|zuyencnsh
082|a621.3076|bDA-D
100 |aĐặng, Văn Đào
245 |aBài tập kỹ thuật điện : |bDùng cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / |cĐặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a191tr. : |bSơ đồ, biểu đồ ; |c24cm
520 |aTrình bày tóm tắt lí thuyết cơ bản và bài tập về mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin, các phương pháp giải mạch điện, mạch điện ba pha, máy điện, máy biến áp, động cơ điện không đồng bộ, máy điện một chiều
653 |aĐiện
653 |aKỹ thuật điện
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(8): 10100370-3, 1010070-3
890|a8|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1010070 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3076 DA-D Sách Tiếng Việt 1
2 1010071 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3076 DA-D Sách Tiếng Việt 2
3 1010072 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3076 DA-D Sách Tiếng Việt 3
4 1010073 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3076 DA-D Sách Tiếng Việt 4
5 10100373 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3076 DA-D Sách Tiếng Việt 1
6 10100370 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3076 DA-D Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:17-02-2020
7 10100371 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3076 DA-D Sách Tiếng Việt 7
8 10100372 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3076 DA-D Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:11-12-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào