Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
343.67 TA-Q
Hòa giải trong vụ án dân sự /
DDC 343.67
Tác giả CN Tào, Thị Quý
Nhan đề Hòa giải trong vụ án dân sự / Tào Thị Quý, GVHD: TS. Nguyễn Triều Dương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 52tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Hòa giải
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Tố tụng
Từ khóa tự do Vụ án
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07102186
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139045
0028
0043B9B017E-F437-4DB1-AA8B-3E4A46B25AFD
005201508311254
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150831125435|zcaophuong
082 |a343.67|bTA-Q
100 |aTào, Thị Quý
245 |aHòa giải trong vụ án dân sự / |cTào Thị Quý, GVHD: TS. Nguyễn Triều Dương
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a52tr. ; |cA4
650 |aHòa giải
653 |aDân sự
653 |aTố tụng
653 |aVụ án
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07102186
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102186 Kho Khoa Luật 343.67 TA-Q Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1