Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
621.402 TR-P
Giáo trình Kỹ thuật nhiệt /
DDC 621.402
Tác giả CN Trần, Văn Phú
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật nhiệt / Trần Văn Phú
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2011
Mô tả vật lý 319 tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản nhiệt động kĩ thuật, khí lý tưởng và khí thực, cách xác định trạng thái của môi chất, hỗn hợp khí và các quá trình nhiệt động cơ bản của môi chất, truyền nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, nhiệt bức xạ...
Từ khóa tự do Kĩ thuật nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt động
Từ khóa tự do Truyền nhiệt
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(4): 10100366-9
000 00000nca a2200000 4500
00139034
0021
0040108EB20-FD30-419D-8042-F055F4D64BA3
005201508311141
0091 0
039|y20150831114141|zuyencnsh
082|a621.402|bTR-P
1000 |aTrần, Văn Phú
24500|aGiáo trình Kỹ thuật nhiệt / |cTrần Văn Phú
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2011
300 |a319 tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản nhiệt động kĩ thuật, khí lý tưởng và khí thực, cách xác định trạng thái của môi chất, hỗn hợp khí và các quá trình nhiệt động cơ bản của môi chất, truyền nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, nhiệt bức xạ...
653 |aKĩ thuật nhiệt
653|aNhiệt động
653|aTruyền nhiệt
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(4): 10100366-9
890|a4|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100366 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.402 TR-P Sách Tiếng Việt 1
2 10100367 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.402 TR-P Sách Tiếng Việt 2
3 10100368 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.402 TR-P Sách Tiếng Việt 3
4 10100369 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.402 TR-P Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào