Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
343.67 VU-L
Pháp luật về hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hiện nay /
DDC 343.67
Tác giả CN Vũ, Thị Lan
Nhan đề Pháp luật về hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hiện nay / Vũ Thị Lan, GVHD: TS.Nguyễn Thị Yến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 46tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Mua bán
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Sáp nhập
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07102205
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138963
0028
004FA43FCB0-CB6F-408B-BFCE-4A5F4547A4C3
005201508271525
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150827152519|zcaophuong
082 |a343.67|bVU-L
100 |aVũ, Thị Lan
245 |aPháp luật về hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hiện nay / |cVũ Thị Lan, GVHD: TS.Nguyễn Thị Yến
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a46tr. ; |cA4
650 |aMua bán
653 |aLuật kinh tế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aSáp nhập
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07102205
890|a1|b0|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102205 Kho Khoa Luật 343.67 VU-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1