Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
343.67 NG-H
Công ty hợp danh theo luật doanh nghiệp 2014 /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thành Huy
Nhan đề Công ty hợp danh theo luật doanh nghiệp 2014 / Nguyễn Thành Huy, GVHD: GVC.ThS. Hoàng Minh Chiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 55tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Công ty hợp danh
Từ khóa tự do Loại hình công ty
Từ khóa tự do Thành viên hợp danh
Từ khóa tự do Luật doanh nghiệp 2014
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07102244
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138711
0028
004636F5E7F-9F9C-4781-834F-45B9226004B2
005201508241436
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150824143633|zcaophuong
082 |a343.67|bNG-H
100 |aNguyễn, Thành Huy
245 |aCông ty hợp danh theo luật doanh nghiệp 2014 / |cNguyễn Thành Huy, GVHD: GVC.ThS. Hoàng Minh Chiến
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a55tr. ; |cA4
650 |aCông ty hợp danh
653 |aLoại hình công ty
653 |aThành viên hợp danh
653 |aLuật doanh nghiệp 2014
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07102244
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102244 Kho Khoa Luật 343.67 NG-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1