Luận án
332.6409597 TR-P
Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam :
DDC 332.6409597
Tác giả CN Trần, Thị Thu Phong
Nhan đề Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : LATS Kinh doanh và Quản lý: 62.34.30.01 / Trần Thị Thu Phong
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 153tr. : hình vẽ, bảng ; A4
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Thực trạng, quan điểm, nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Từ khóa tự do Công ty cổ phần
Địa chỉ 01Kho Luận án(1): 01900001
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138112
00212
0042D3CF04A-E29A-4007-9C16-555067697907
005201508181619
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20150818161921|bhonghanh|y20150818161856|zhonghanh
082 |a332.6409597|bTR-P
100 |aTrần, Thị Thu Phong
245 |aHoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : |bLATS Kinh doanh và Quản lý: 62.34.30.01 / |cTrần Thị Thu Phong
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2012
300 |a153tr. : |bhình vẽ, bảng ; |cA4
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Thực trạng, quan điểm, nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aKinh doanh
653 |aThị trường chứng khoán
653 |aCông ty cổ phần
852|a01|bKho Luận án|j(1): 01900001
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01900001 Kho Luận án 332.6409597 TR-P Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào