Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.01597 LUA
Luật nuôi con nuôi 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành
DDC 346.01597
Nhan đề Luật nuôi con nuôi 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 2011
Mô tả vật lý 90tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Nuôi con nuôi
Từ khóa tự do Hướng dẫn thi hành
Từ khóa tự do Năm 2010
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(3): 07101817-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136685
0022
0041DF4911D-93B3-4DEF-B360-EED05FB4F391
005201712271351
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20171227134948|bhonghanh|y20150811154258|zcaophuong
082 |a346.01597|bLUA
245 |aLuật nuôi con nuôi 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành
260 |aHà Nội : |bChính Trị Quốc Gia, |c2011
300 |a90tr. ; |c19cm
653 |aVăn bản
653 |aNuôi con nuôi
653 |aHướng dẫn thi hành
653 |aNăm 2010
852|a07|bKho Khoa Luật|j(3): 07101817-9
890|a3|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07101817 Kho Khoa Luật 346.01597 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07101818 Kho Khoa Luật 346.01597 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07101819 Kho Khoa Luật 346.01597 LUA Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào