Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597 NG-P
Giáo trình Luật kinh tế /
DDC 343.597
Tác giả CN Nguyễn, Như Phát
Nhan đề Giáo trình Luật kinh tế / Nguyễn Như Phát
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Thống kê, 2007.
Mô tả vật lý 570tr. ; 23cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về luật kinh tế. Hình thức doanh nghiệp. Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay. Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản. Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Phá sản
Từ khóa tự do Cạnh tranh
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(32): 06100683, 06100700-1, 06100703, 06100717-30, 06100732, 06100813, 06101258, 06101282-92
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136180
0021
004441F7EB0-5D0F-4DCA-9645-453DD570252A
005201507301040
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20150730104020|ztrangdk
082 |a343.597|bNG-P
100 |aNguyễn, Như Phát
245 |aGiáo trình Luật kinh tế / |cNguyễn Như Phát
260 |aHà Nội : |bNXB Thống kê, |c2007.
300 |a570tr. ; |c23cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về luật kinh tế. Hình thức doanh nghiệp. Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay. Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản. Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
653 |aLuật kinh tế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThương mại
653 |aPhá sản
653 |aCạnh tranh
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(32): 06100683, 06100700-1, 06100703, 06100717-30, 06100732, 06100813, 06101258, 06101282-92
890|a32|b51|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06101258 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 1
2 06101282 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 2 Hạn trả:12-09-2017
3 06101283 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 3
4 06101284 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 4
5 06101285 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 5
6 06101286 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 6
7 06101287 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 7
8 06101288 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 8
9 06101290 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 9
10 06101292 Kho Khoa Kinh tế 343.597 NG-P Giáo trình 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào