Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
344 NG-P
Pháp luật an sinh xã hội, những vấn đề lý luận và thực tiễn /
DDC 344
Tác giả CN Nguyễn, Hiền Phương
Nhan đề Pháp luật an sinh xã hội, những vấn đề lý luận và thực tiễn / TS. Nguyễn Hiền Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2010
Mô tả vật lý 338tr. ; 21 cm
Tóm tắt Cuốn sách đưa ra cái nhìn tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật an sinh xã hội, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Luật lao động
Từ khóa tự do bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do an sinh xã hội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07100194-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133820
0022
004ACC665C1-D8F6-4EEE-B994-63E3FB63FAB7
005201507171637
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20150717163732|zcaophuong
082 |a344|bNG-P
100 |aNguyễn, Hiền Phương
245 |aPháp luật an sinh xã hội, những vấn đề lý luận và thực tiễn / |cTS. Nguyễn Hiền Phương
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2010
300 |a338tr. ; |c21 cm
520 |aCuốn sách đưa ra cái nhìn tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật an sinh xã hội, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật
653 |aLuật lao động
653 |abảo hiểm xã hội
653 |abảo hiểm y tế
653 |aan sinh xã hội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07100194-8
890|a5|b17|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07100194 Kho Khoa Luật 344 NG-P Sách Tiếng Việt 1
2 07100195 Kho Khoa Luật 344 NG-P Sách Tiếng Việt 2
3 07100196 Kho Khoa Luật 344 NG-P Sách Tiếng Việt 3
4 07100197 Kho Khoa Luật 344 NG-P Sách Tiếng Việt 4
5 07100198 Kho Khoa Luật 344 NG-P Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào