Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
658 DO-D
Phân tích tình hình lợi nhuận tại xí nghiệp giấy Long Vĩ /
DDC 658
Tác giả CN Đỗ, Thị Duyên
Nhan đề Phân tích tình hình lợi nhuận tại xí nghiệp giấy Long Vĩ / Đỗ Thị Duyên, GVHD: Nguyễn Thị T2014hu Hường
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 83tr. ; A4
Tùng thư KL Khoa Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Lợi nhuận
Từ khóa tự do Xí nghiệp
Từ khóa tự do Tình hình
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01601150
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102000
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133680
0028
0044BD0AE57-1B7C-4936-A610-DDA8B6A6D7F0
005201506161702
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20150616170212|zthuvienhou01
082 |a658|bDO-D
100 |aĐỗ, Thị Duyên
245 |aPhân tích tình hình lợi nhuận tại xí nghiệp giấy Long Vĩ / |cĐỗ Thị Duyên, GVHD: Nguyễn Thị T2014hu Hường
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a83tr. ; |cA4
490 |aKL Khoa Quản trị kinh doanh
653 |aLợi nhuận
653 |aXí nghiệp
653 |aTình hình
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01601150
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102000
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01601150 Kho Khóa luận 658 DO-D Khóa luận 1
2 06102000 Kho Khoa Kinh tế 658 DO-D Khóa luận 2
  1 of 1