Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 DA-H
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thương mại và phân phối zinnia /
DDC 658
Tác giả CN Đặng, Ngọc Hiển
Nhan đề Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thương mại và phân phối zinnia / Đặng Ngọc Hiển, GVHD: GS.TS. Nguyễn Văn Công
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 100tr. ; A4
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Tình hình
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500563
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133651
0027
004B9E678BC-0F6E-4EB8-B78B-98ABB116B3E1
005201506161445
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20150616144545|zthuvienhou01
082 |a658|bDA-H
100 |aĐặng, Ngọc Hiển
245 |aPhân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thương mại và phân phối zinnia / |cĐặng Ngọc Hiển, GVHD: GS.TS. Nguyễn Văn Công
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a100tr. ; |cA4
653 |aTài chính
653 |aThương mại
653 |aPhân tích
653 |aTình hình
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500563
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500563 Kho Luận văn 658 DA-H Luận văn 1
  1 of 1