Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-T
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp số 1 /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Tuấn Thành
Nhan đề Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp số 1 / Nguyễn Tuấn Thành, GVHD: Nguyễn Đại Thắng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 89tr. ; A4
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Phân tích
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500625
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133567
0027
00463C0D044-104C-4830-9005-B8AA47B016AE
005201506160930
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20150616093048|zthuvienhou01
082 |a658|bNG-T
100 |aNguyễn, Tuấn Thành
245 |aPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp số 1 / |cNguyễn Tuấn Thành, GVHD: Nguyễn Đại Thắng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a89tr. ; |cA4
653 |aTài chính
653 |aPhân tích
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500625
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500625 Kho Luận văn 658 NG-T Luận văn 1
  1 of 1