Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 HU-T
Chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt từ năm 2012 đến năm 2020 /
DDC 658
Tác giả CN Hứa, Thanh Tùng
Nhan đề Chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt từ năm 2012 đến năm 2020 / Hứa Thanh Tùng, GVHD: Nguyễn Kim Truy
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 100tr. ; A4
Từ khóa tự do Chiến lược cạnh tranh
Từ khóa tự do Công ty cổ phần giải pháp và phần mềm
Từ khóa tự do Nam Việt
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500273
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133037
0027
00492821E7C-B853-4883-95FB-455AEC94CFFF
005201506111637
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20150611163750|zthuvienhou01
082 |a658|bHU-T
100 |aHứa, Thanh Tùng
245 |aChiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt từ năm 2012 đến năm 2020 / |cHứa Thanh Tùng, GVHD: Nguyễn Kim Truy
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2012
300 |a100tr. ; |cA4
653 |aChiến lược cạnh tranh
653 |aCông ty cổ phần giải pháp và phần mềm
653 |aNam Việt
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500273
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500273 Kho Luận văn 658 HU-T Luận văn 1
  1 of 1