Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-H
Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Duy Hưng
Nhan đề Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam / Nguyễn Duy Hưng, GVHD: Trần Thị Ngọc Nga
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 109tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Huy động vốn
Từ khóa tự do Khả năng
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500246
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132910
0027
00470162646-D131-49ED-831A-0D176A80278D
005201506111459
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20150611145906|zthuvienhou01
082 |a658|bNG-H
100 |aNguyễn, Duy Hưng
245 |aGiải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam / |cNguyễn Duy Hưng, GVHD: Trần Thị Ngọc Nga
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2012
300 |a109tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aGiải pháp
653 |aHuy động vốn
653 |aKhả năng
653 |aNgân hàng thương mại cổ phần kỹ thương
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500246
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500246 Kho Luận văn 658 NG-H Luận văn 1
  1 of 1