Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-T
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Duy Tú
Nhan đề Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông / Nguyễn Duy Tú, GVHD: Trương Đoàn Thể
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 84tr. ; A4
Từ khóa tự do Tiêu Thụ
Từ khóa tự do Bóng đèn
Từ khóa tự do Phíc nước
Từ khóa tự do Rạng Đông
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500225
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132837
0027
004735EDE27-1CC1-4863-A831-E77D2884C129
005201506111106
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20150611110626|bthuvienhou01|y20150611110406|zthuvienhou01
082 |a658|bNG-T
100 |aNguyễn, Duy Tú
245 |aGiải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông / |cNguyễn Duy Tú, GVHD: Trương Đoàn Thể
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2012
300 |a84tr. ; |cA4
653 |aTiêu Thụ
653 |aBóng đèn
653 |aPhíc nước
653 |aRạng Đông
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500225
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500225 Kho Luận văn 658 NG-T Luận văn 1
  1 of 1