Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
658.071 DO-H
Giáo trình quản trị học /
DDC 658.071
Tác giả CN Đoàn, Thị Thu Hà
Nhan đề Giáo trình quản trị học / TS Đoàn Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải
Mô tả vật lý 320 tr.
Tùng thư Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa khoa học quản lý
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị học
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132455
0022
00495653EE4-2459-461E-AB1E-24AB28F89A09
005201506091000
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20150609100046|bminhkhue|y20150609093138|zminhkhue
082 |a658.071|bDO-H
100 |aĐoàn, Thị Thu Hà
245 |aGiáo trình quản trị học / |cTS Đoàn Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải
300 |a320 tr.
490 |aTrường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa khoa học quản lý
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị học
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhquantrihoc/giaotrinhquantrihoc_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c2|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào