Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
660.634 DA-T
Công nghệ enzym /
DDC 660.634
Nhan đề Công nghệ enzym / PGS. TS. Đặng Thị Thu ; PGS.TS. Lê Ngọc Tú, TS.Tô Kim Anh, PGS.TS. Phạm Thu Thủy, TS. Nguyễn Xuân Sâm.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 304 tr ; 24 cm
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Tác giả(bs) CN Lê, Ngọc Tú,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Sâm.
Tác giả(bs) CN Phạm, Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Tô Kim Anh,
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(4): 01206397, 10100326, 10100568-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127646
0021
0048DB9F22F-C609-4CAE-9A29-BD851C0B4691
005201804051013
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180405101334|bthaonguyen.cnsh|c20161201103955|dminhkhue|y20150128153337|zthuvienhou01
082 |a660.634|bDA-T
24500|aCông nghệ enzym / |cPGS. TS. Đặng Thị Thu ; PGS.TS. Lê Ngọc Tú, TS.Tô Kim Anh, PGS.TS. Phạm Thu Thủy, TS. Nguyễn Xuân Sâm.
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2012
300 |a304 tr ; |c24 cm
653 |aCông nghệ sinh học
7000 |aLê, Ngọc Tú,
7000|aNguyễn, Xuân Sâm.
7000|aPhạm, Thu Thủy,
7000|aTô Kim Anh,
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(4): 01206397, 10100326, 10100568-9
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/congngheenzym/congngheenzym_001thumbimage.jpg
890|a4|b9|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206397 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.634 DA-T Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:26-11-2020
2 10100568 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.634 DA-T Giáo trình 1
3 10100569 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.634 DA-T Giáo trình 2
4 10100326 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.634 DA-T Giáo trình 1 Hạn trả:27-11-2020
  1 of 1