Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
895.9223 DO-G
Đất rừng phương nam /
DDC 895.9223
Tác giả CN Đoàn, Giỏi
Nhan đề Đất rừng phương nam / Đoàn Giỏi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2010
Mô tả vật lý 323 tr. ; 19 cm
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(2): 01206133, 01207014
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127110
0022
0048596A70E-BA0F-4498-BAF0-13629C1C6C1C
005201501251018
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20150125101802|zhou09
082 |a895.9223|bDO-G
100 |aĐoàn, Giỏi
245 |aĐất rừng phương nam / |cĐoàn Giỏi
260 |aHà Nội : |bVăn học, |c2010
300 |a323 tr. ; |c19 cm
653 |aVăn học
653 |aVăn học Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(2): 01206133, 01207014
890|a2|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206133 Kho Sách TK Tiếng Việt 895.9223 DO-G Sách Tiếng Việt 1
2 01207014 Kho Sách TK Tiếng Việt 895.9223 DO-G Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào