Sách TK Tiếng Việt
895.14 SUK
Sử ký Tư Mã Thiên /
DDC 895.14
Nhan đề Sử ký Tư Mã Thiên / Phan Ngọc dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2010
Mô tả vật lý 711tr. ; 21cm
Tóm tắt Lịch sử các triều đại Trung Quốc thời Xuân thu - Chiến Quốc được ghi chép lại dưới dạng sử ký
Từ khóa tự do Văn học Trung Quốc
Từ khóa tự do Sử ký
Từ khóa tự do Truyện lịch sử
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01208653
Địa chỉ 13Kho Khoa Tiếng Trung Quốc(1): 01208654
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125519
0022
004D67B3488-EEEA-4EF6-8339-185C93C47156
005201501191557
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20150119155726|zhonghanh
082 |a895.14|bSUK
245 |aSử ký Tư Mã Thiên / |cPhan Ngọc dịch
260 |aHà Nội : |bThời đại, |c2010
300 |a711tr. ; |c21cm
520 |aLịch sử các triều đại Trung Quốc thời Xuân thu - Chiến Quốc được ghi chép lại dưới dạng sử ký
653 |aVăn học Trung Quốc
653 |aSử ký
653 |aTruyện lịch sử
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01208653
852|a13|bKho Khoa Tiếng Trung Quốc|j(1): 01208654
890|a2|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01208653 Kho Sách TK Tiếng Việt 895.14 SUK Sách Tiếng Việt 1
2 01208654 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 895.14 SUK Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:19-04-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào