Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
165 NG-C
Những trò nguỵ biện biến sai thành trái : Kỹ năng nhỏ thành công lớn /
DDC 165
Tác giả CN Nguyễn, Thuỵ Khánh Chương.
Nhan đề Những trò nguỵ biện biến sai thành trái : Kỹ năng nhỏ thành công lớn / Nguyễn Thuỵ Khánh Chương chủ biên.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
Mô tả vật lý 231 tr ; 20 cm
Từ khóa tự do Ki năng sống
Từ khóa tự do Ngụy biện
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(4): 01208238-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125489
0022
004BAD8D4FB-3E7D-48FD-901D-372ABD1835C3
005201501191426
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20150119142620|zhou06
082 |a165|bNG-C
1000 |aNguyễn, Thuỵ Khánh Chương.
24510|aNhững trò nguỵ biện biến sai thành trái : Kỹ năng nhỏ thành công lớn / |cNguyễn Thuỵ Khánh Chương chủ biên.
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2012
300 |a231 tr ; |c20 cm
653 |aKi năng sống
653 |aNgụy biện
852|a07|bKho Khoa Luật|j(4): 01208238-41
890|a4|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01208238 Kho Khoa Luật 165 NG-C Sách Tiếng Việt 1
2 01208239 Kho Khoa Luật 165 NG-C Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:18-02-2019
3 01208240 Kho Khoa Luật 165 NG-C Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:11-01-2017
4 01208241 Kho Khoa Luật 165 NG-C Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:10-12-2016
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào