Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.3 DA-D
Kỹ thuật điện :
DDC 621.3
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Nhan đề Kỹ thuật điện : Lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số, và bài tập trắc nghiệm : Sách giáo trình cho các trường đại học / Đặng Văn Đào
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 332 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Những khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện, các phương pháp phân tích mạch điện, các loại mạch máy điện, điện tử công suất và điều khiển máy điện.
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Bài tập trắc nghiệm
Từ khóa tự do Kĩ thuật điện
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Doanh
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(12): 01206504-15
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(8): 01206501-3, 10100374-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124244
0022
0041C9B9B62-F26F-4E80-9F37-5BEAEE6515B7
005201501151238
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150115123810|bhou07|c20150115123554|dhou07|y20150115123531|zhou07
082 |a621.3|bDA-D
100 |aĐặng, Văn Đào
245 |aKỹ thuật điện : |bLý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số, và bài tập trắc nghiệm : Sách giáo trình cho các trường đại học / |cĐặng Văn Đào
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2010
300 |a332 tr. ; |c27 cm
520 |aNhững khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện, các phương pháp phân tích mạch điện, các loại mạch máy điện, điện tử công suất và điều khiển máy điện.
653 |aĐiện
653 |aBài tập trắc nghiệm
653 |aKĩ thuật điện
700|aLê, Văn Doanh
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(12): 01206504-15
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(8): 01206501-3, 10100374-8
890|a20|b22|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206501 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 1
2 01206502 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 2
3 01206503 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 3
4 01206505 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 5
5 01206506 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 6
6 01206507 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 7
7 01206508 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 8
8 01206509 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 9
9 01206510 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 10
10 01206511 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.3 DA-D Sách Tiếng Việt 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào